>

Project dossier - Commissioning v2.0

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Cx Project

Het Projectdossier

Om de activiteiten aantoonbaar en herleidbaar te maken, wordt een projectdossier samengesteld. Het projectdossier is een groeiende verzameling documenten, waarin gedurende het proces tenminste de volgende fases worden opgenomen:
1. Startfase (Referentiekader middels Programma van eisen);
2. Ontwerpfase (Bestekseisen en Werkvoorbereiding);
3. Uitvoering en realisatiefase;
4. Vooroplevering;
5. Oplevering (Alle installaties zijn operationeel);
6. Nazorgfase.

De voornoemde fases dienen te worden afgesloten middels verificatie documenten en dienen te worden voorzien van toetsdocumenten. De verificatie- en toetsdocumenten bestaan uit regels en zijn gebaseerd op de eisen uit het bestek. De eisregels zijn herleidbaar en aantoonbaar gemaakt in de verificatiedocumenten. De toetsdocumenten omvatten de verificatiedocumenten per fase.

De bijbehorende documenten van deze fases dienen per fase in het projectdossier te zijn opgenomen. Per fase dient het projectdossier te worden bijgewerkt door de aannemer. De commissioner toetst de volledigheid van het projectdossier. Het projectdossier wordt op basis van de planning aangeleverd.

Het projectdossier omvat tenminste de volgende onderdelen:

  • verwarmingssystemen;

  • waterdistributiesystemen;

  • verlichtingssystemen;

  • koelsystemen;

  • geautomatiseerde regelsystemen;

  • duurzaam beheer en onderhoud.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu